Ücretler ve Tarifeler
T.C.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (HATSU)
2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ
MADDE  1 :  İÇMESU ve KSUB SATIŞ TARİFESİ    
 
A- İÇME SU TARİFESİ  
a) Konutlardan 2 aylık dönemde beher m3 için  
  0 - 20 m3 arası (20 m3 dahil)……………………………………………………………………… 2,00
  20 - 35 m3 arası (35 m3 dahil)…………………………………………………………………….. 3,00
  35 m3 'ten yukarı…………………………………………………………………………………… 4,00
b) Resmi ve Özel Eğitim Kurumları, Resmi ve Özel Öğrenci Yurtları,Akşam Sanat Okulu ve Öğretmen Evlerinden 2 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….… 8,50
c) Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….……………………………… 4,50
d) Apartmanlarda bahçe sulama amaçlı aboneliklerden 2 aylık dönemde beher m3 için…… 8,00
e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 2 aylık dönemde beher m3 için…………….................................. 9,50
f) İşyerlerinden 2 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………. 8,50
g) İnşaatlar aboneliklerinden 2 aylık dönemde beher m3 için.……………………….………. 9,50
l) Sanayi Kuruluşlarından 2 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...……… 8,50
B- KSUB TARİFESİ  
a) Konutlardan 2 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..…… 0,75
b) Resmi ve Özel Eğitim Kurumları, Resmi ve Özel Öğrenci Yurtları,Akşam Sanat Okulu ve Öğretmen Evlerinden 2 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….… 0,75
c) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 2 aylık dönemde beher m3 için…………….................................. 0,75
d) İşyerlerinden 2 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………. 0,75
e) Sanayi Kuruluşlarından 2 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...……… 0,75
f) DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan sonra HATSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar,kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olarak 2aylık dönem için beher m3'ü....................................................    0,75
  TL ücret alınır.  
Köy iken Mahalle olan Yerler
  5216 ve 6360 Sayılı yasalar ile  HATSU Genel Müdürlüğüne hizmet alanına giren köyler için aşağıda bulunan ücretler uygulanacaktır. Ancak bu uygulama 5216 sayılı yasa ile Hatsu Genel Müdürlüğüne hizmet alanına giren köylerde yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra abone olanlar için (Site, TOKİ, Bireysel aboneler v.b.) uygulanmayacaktır.  
a) Köylerde bulunan tüm aboneliklerden 1 m3  İçmesu Ücreti bedeli olarak  
  0 - 20 m3 arası (20 m3 dahil)……………………………………………………………………… 0,50
  20 - 35 m3 arası (35 m3 dahil)…………………………………………………………………….. 0,75
  35 m3 'ten yukarı………………………………………………………………………………….. 1,00
b) Kendi imkanları ile yeraltından su kullanan abonelerden yalnızca KSUB alınacaktır. Ancak, İnşaatlarda ve Bahçe Sulama abonelerinden KSUB alınmayacaktır. 0,30
c) Fakir, yardıma muhtaç ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlara durumlarını belgelemeleri kaydıyla % 50 indirimli tarife uygulanır.  
C -SAYAÇSIZ ATIK SU ABONELERİNDEN ALINACAK ATIK SU ÜCRETİ  
    M3/AY
a)    Meskenlerden 12
b)    İşyerlerinden 75
c)    Sanayi tesislerinden 350
d)   Resmi dairelerden 12
e)   Özel eğitim kurumları ve yurtlardan 350
f)    Bunların dışında kalan yerlerden 75
D- DİĞER ÜCRETLER  
a)  Su açma -kesme  10,00
b)  Su bağlama ücreti 70,00
c)   Su sayaç yeri değiştirme ücreti 60,00
d)   Su sayacı değiştirme ücreti (Sayaç bedeli hariç) 14,00
e)   Su tesisat keşif,muayene ücreti  
      Meskenlerden 50,00
      İşyerlerinden 60,00
      İnşaat ,şantiye,sanayi tesislerinden 200,00
f)    Tapulu (masuralı) su koruma ücreti  
      Tam masura 5,00
  1/2 masura 4,00
g) Basılı evrak ücreti 6,00
     
MADDE 2 :  DİĞER UYGULAMALAR
a) Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını belgelemek ve yalnızca 1 abonelik verilmesi suretiyle) % 50  indirimli tarife  uygulanır.
b) % 40 ve üzerinde engelli vatandaşlara; durumlarını belgelemek, devlet hastanelerinden alınan süreklilik arzeden özürlü sağlık kurulu raporu, Başbakanlık Özürlü İdaresinden alınan Özürlü Kimlik Kartı, 18 yaşını geçtiğini gösteren nüfus kayıt örneği ve ikemetgah ilmuhaberi ile başvurmaları halinde, sadece 1 mesken aboneliği için % 50 indirimli tarife uygulanır.
c) İbadethaneler, Cemevleri ve ziyarethanelere su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup bu yerlerden ücret alınmayacaktır.
d) Belediyelere bağlı mezarlıklara su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup bu yerlerden ücret alınmayacaktır.
e) Hükmi ve hakiki şahıslar ; yeraltından çıkardıkları suların çıkış yerlerine sayaç bağlama mecburiyetindedirler. Hükmi ve hakiki şahıslardan sayaç takmayanlara DSİ Bölge Müdürlüğünün HATSU Genel Müdürlüğüne bildirmiş oldukları motor debilerine göre akıtılan her m3 su miktarının üç misli cezalı olarak tahakkuk ve tahsili yapılır. Bu hesaplama yapılırken motorun 24 saat çalıştığı kabul edilir.
f) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Kanunla HATSU Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanı içerisine giren yerleşim yerleri ile orman köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, bu yerlere uygulamadaki geçerli KSUB tarifesinden aylık su tüketim miktarına göre Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tahakkuk ettirilecektir. Ancak, verilecek olan vidanjör hizmetinden ücret talep edilmeyecektir. 
g) Bu ücret tarifesinde yer alan ücretler KDV dahil olmayıp yasal oranlara göre ayrıca KDV tahakkuku yapılacaktır.
  Madde 3 : VİDANJÖR TARİFESİ   
          Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü, Tarifeler Yönetmeliğinin 19. Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
  Madde 4 : KANAL TEMİZLEME TARİFESİ   
          Parsel bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan KSUB abonelerinin kanalı, Kanal Temizleme Aracı ile açılır. Kanal Temizleme Aracının saatlik temizleme hizmet ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 20.Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
  Madde 5 : İŞ MAKİNASİ (KAZICI YÜKLEYİCİ) TARİFESİ   
         Kanal bağlantılarını yapmak veya kanal şebekesini uzatmak durumunda olanlara,idarenin işleri olanak veriyorsa, kanal iş makinesi (kazıcı yükleyici) kiralanabilir. İş makinesi saatlik hizmet ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 21.Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
  Madde 6 : TEKNİK DENETİM VE PROJE İNCELEME TARİFESİ  
        İmar durumu alınmış kanal bağlantısı, atık su, yağmur suyu, çukur projeleri, bina ve yapıların sıhhi tesisat projelerinin idaremizce incelenerek onaylanması yapılan mühendislik hizmetleri için abonelik tesis etmek isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere teknik denetim ve proje inceleme bedeli; 3 mühendis / saat, 1 bilgisayar işletmeni / saat ücreti toplamıdır.
  Bu ücretler aşağıdaki şekilde tespit edilir:  
              a) Konutlarda :                   Daire sayısı x İnceleme ücreti  
  2  
              b) İşyerlerinde :       Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme ücreti  
  100  
              c) Otel ve Motellerde  :    Oda sayısı x İnceleme ücreti  
  5  
              d) Okullar ve ibadethanelerde : Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme Ücreti  
  500  
        Proje inceleme ücreti, konutlarda en az iki daire, işyerlerinde de 100 m2, otel ve motellerde 5 oda, okullar ve ibadethaneler de 500 m2 için hesaplanan ücrettir.
  Ücret tahsil edildikten sonra proje onaylanır.  
       Yapının imar durumunda, İmar Kanununun 23. maddesine tabi olduğu belirtilmiş yerlerde; Su, Kanal, Yağmursuyu, Kullanılmış Su Çukuru Teknik Denetim ve Proje İnceleme Ücreti ;HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 23,24, 25, 26 ve 27. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
  Madde 7 : ŞUBE YOLU BAKIM ve ONARIM TARİFESİ  
       Şube yolu bakım ve onarım masrafları ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 28. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
  Madde 8 : SAYAÇ MUAYENE TARİFESİ  
        Sayaç Muayene ücreti ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
  Madde 9 : TEMİNATLAR TARİFESİ  
        Sözleşme imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelinin karşılayacak kadar “Teminat” alınır. Teminat bedeli alınmadan aboneye su bağlantısı yapılamaz. Teminat bedelleri HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 30. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
  Madde 10 : SU SAYACI TARİFESİ  
       Su Sayacı Bedeli ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
  Madde 11 : KULLANILMIŞ SU TEMİNATI  
       Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu, kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişilerden  HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 32. Madde esasları dâhilinde, türlerine göre kullanılmış suların uzaklaştırma teminatı alınır.
  Madde 12 : KANAL YAPIM TEMİNATI  
         3194 sayılı İmar Yasası’nın 23’ncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atık su bağlantı projeleri bedeli için HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 33. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
  Madde 13 : KANAL YAPIM ve KANAL BAĞLANTI TARİFESİ  
        Kanal Yapımı ve Kanal Bağlantı Ücreti ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 34. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
  Madde 14 : SU ve KANAL HARCAMALARINA KATILIM PAYI TARİFESİ  
         3239 sayılı Kanunla değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87, 88 ve 89. maddeleri ile HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
  Madde 15 : KİRLİLİK ÖNLEME PAYI (KÖP) TARİFESİ  
         Endüstriyel nitelikteki KSUB kaynağı olan her kuruluş, bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın, KSUB’larındaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamaların üzerindeki değerlerde olduğu sürece HATSU’ca saptanan oranlar dâhilinde kirlilik önlem pay (KÖP) öderler. Bu bedel “KSUB’ların kanalizasyon şebekesinin deşarj yönetmeliğinde” belirtilen esaslar dâhilinde, HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 36. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
  Madde 16 : PROJE ONAY TARİFESİ  
        HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 37. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
  Madde 17 : TEMİNAT CİNSLERİ  
       HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Maddde 38 ;
  Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;  
  1- Para ve anında paraya çevrilebilir devlet tahvilleri  
  2- Limit dâhili süresiz kesin banka teminat mektubu  
  3- 1 veya 2. derece ipotek kabul edilir. Ancak, iskân müsaadesinden evvel 1 veya 2. derece ipotek 1 ve 2. maddelerden para, devlet tahvili ve banka teminat mektubuyla değiştirilebilir.
  Madde 18 : TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI  
         Tahakkuk ve tahsilâtla ilgili esasları belirlemeye, devreleri tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Alacaklar ile kaçak ve usulsüz kullanımlara uygulanan cezalar süresi içerisinde ödenmedikleri taktirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun da belirtilen gecikme cezaları uygulanır.
  Madde 19 : SU KAPAMA ve AÇMA TARİFESİ  
          Borcun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılır ve kapama ücreti alınır. Borcun ödenmesi halinde suyu kullanıma açılır ve su açma ücreti alınır. Bu açma-kapama ücreti her açma kapama nedeniyle tahsil edilir. Açma-kapama ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 40. maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir.
  Madde 20 : KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANMAK  
         Kaçak Su; Su dağıtım ve şebeke hattından, şube yolundan, kuyu ve kaynaktan; delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak v.s. sayaçsız olarak su temin etmektir. Kaçak su olayı, en az iki işletme personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanak ile tespit edilir. Kaçak Su kullanımı, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu da oluşturduğundan, bu suçu işleyen özel veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve Kaçak Su kullananlara HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 31 ve 41. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
      Usulsüz Su Kullanmak; Ölçümü Engellemek, Usulsüz Su Vermek ve Kullanmak, Abone Grubunu İzinsiz Olarak Değiştirmek HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu gibi fiilleri işleyenlere Tarifeler Yönetmeliğinin 42. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.                                     
  Madde 21 : SU SAYACINI TAHRİP ETMEK
         Su sayaçlarını idarenin belirleyeceği şekilde korumayan, kasten kıran, kullanılmayacak hale getiren, donmasına karşı önlem almayan ve kaybeden aboneler için, aşağıda belirlenen miktarda sayaç tahrip cezası uygulanır:
1. Konutlardan………………………………………………………… 100,00
2. İşyeri ve ticarethanelerden ………………………………………… 500,00
3. Şahıs şantiyelerden …………………………………………….. 500,00
4. Müteahhit şantiyelerinden ……………………………………………. 1.000,00
5.  Resmi Daire ve KİT’ lerden………………………………………… 500,00
6. 300 m2 üzerindeki bağ ve bahçesini ticari amaç ile şehir  içme suyu ile sulayanlardan………………… 750,00
  TL ücret alınır.  
  Madde 22 : MÜHÜR KOPARMAK  
           Sayacın mührünü ve mühür bağını kopartmak yasaktır. Kapatılan suya ait bağ mührünü kopartan konut, işyeri,  sanayi v.b gibi abone gruplarına HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 43. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
  Madde 23 : YETKİSİZ MÜDAHELE  
          Şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalede bulunmak, idareden habersiz sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek yasaktır. Bu fiili işleyenlere su kaybı dâhil toplam zarar tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında yasal işlem yapılır (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 44).
  Madde 24 : KAÇAK KANAL BAĞLANTISI  
         İdare tarafından onaylanmış proje olmadan kanal bağlantısı yapılamaz. Bu gibi davranışlarda bulunanlara HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 45. maddesi uyarınca işlem yapılır.
  Madde 25 : YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASI  
         Yağmur sularını bağlantı yaparak atık su kanalına akıtanların bağlantısı iptal edilir ve idarece yapılan giderler % 50 fazlasıyla kendisinden alınır. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip gideri 2 kat fazlasıyla alınır. Üçüncü tekrarda ise ikinci tekrardaki para alınmakla birlikte bir hafta süre ile suyu kesilir  (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 46).
  Madde 26 : ÇEVREYE ZARAR VERMEK  
         Atık su çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların suyu, abone iseler atık su çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi değilseler, haklarında yasal takibat yapılmakla birlikte atık su çukuru yapılıncaya kadar atık su bedeli tarifesinde belirlenen miktarın 3 katı olarak tahakkuk yapılır ve tahsil edilir (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 47).
  Madde 27 : ÇUKURLARIN ÇEVREYE BOŞALTILMASI  
       Atık su çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanların veya taşmasına fırsat verenlerin çukurları; idareden vidanjör isteğinde bulunmamış iseler, birinci defasında % 25, ikinci defasında % 50, üçüncüsünde % 100 zamlı olarak idare tarafından boşaltılır, bedeli ilgilisinden tahsil edilir, aynı zamanda bir hafta süreyle suyu kesilir (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 48).
  Madde 28 : PROJELERE UYULMAMASI  
        Atık su çukurları veya bağlantı kanalları, projesine uygun olmamasına rağmen oturma izni verilmesi halinde, sorumlular hakkında idari takibat yapılmakla birlikte, bağlantı kanalı veya atık su çukurunun projeye uygun hale getirilmesine kadar sular kesilir. Verilen süre içerisinde yapılmaması halinde, iş idare tarafından yapılır ve giderler % 50 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 49).
  Madde 29 : TESİSLERE ZARAR VERME  
  Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkındaki devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar % 50 fazlası ile Tarifeler Yönetmeliğinin 50.Maddesindeki hükümlere göre zarar verenden tahsil edilir. (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 50).
  Madde 30 : SUYUN KAPANMASI  
  Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki müeyyideler uygulanır (Tarifeler Yönetmeliği Madde 52).  
a)  Borcunu ödemeyen abonelerin suları kapatılır. Yer altı suyu kullanarak kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini ödemeyen abonenin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise şebeke suyu kesilir.
b) Su kapanmasına rağmen borç ödenmez ise ve su kapama tarihinden üç dönem sonra borç tahsil edilemez ise sözleşme iptal edilir. Borç kanuni yollardan tahsil edilir.
Madde 31: ARAZÖZLE SU VERME ÜCRETİ      
a)  Konutlara ve Kamu Kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3 su için konutlara uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
b) İşyerleri, ticarethaneler ve ticari maksatla su isteyenlere ; arazözle verilecek her m3 su için yürürlükteki işyeri SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
c) Sanayi kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3  su için sanayi kuruluşlarına uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
d) Kendi araçları ile konutlarına, fabrikalarına, işyerlerine içmesu talabinde bulunanlara ; her m3 için ilgili tarifeleri % 10 indirimli olarak uygulanır.
e) Büyükşehir Belediye sınırları dışına çıkılması halinde bu ücretler % 100 zamlı olarak alınır.
DİĞER TARİFELER
  Madde 19-VİDANJÖR HİZMET TARİFESİ  
  Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti bedeli:                                                                        80,00 TL
  Madde 20-KANAL TEMİZLEME HİZMET TARİFESİ  
  Kanal Temizleme aracının bir saatlik çalışma ücreti:   80,00 TL
  Madde 21-İŞ MAKİNASI(KAZICI YÜKLEYİCİ)TARİFESİ ve                                                     Madde 22-DİĞER İŞ MAKİNALARI VE ARAÇLAR TARİFESİ  
  Kepçe-Kanal Kazıcı                                                                                                                            120,00 TL
  Ekskavatör(25 Tonluk) 120,00 TL
  Ekskavatör(30 tonluk) 155,00 TL
  Greyder (35 Tonluk) 180,00 TL
  Greyder(45 tonluk) 200,00 TL
  Kepçe(JCB) 75,00 TL
  Madde 23-İMAR DURUMU ALINMIŞ KANAL BAĞLANTISI  
  İnceleme Ücreti 30,00 TL
  Madde 24-  
  23 Maddedeki bölümlerle ilgili ücretlerin % 25 oranında daha az tahsil edilir.  
  Madde 25-  
  a)1 Km başına; 75,00 TL
  b)Her 6 Lt/sn için 105,00 TL
  c)Kanalların röleve projeleri her bir km için 145,00 TL
  Madde 26-  
  Su hatlarını ve İmar Kanunun 23’ncü maddesindeki koşullar nedeniyle kanalı yapmayı üstlenenler  270,00 TL
  Madde 27-  
  Kanal Katılma payı alınmış ise Kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınmaz.