ALO
185
GÖRME
ENGELLİ

Arama Yap...

BASIN AÇIKLAMASI

Geri Dön

Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen “Stadyum Yağmur Suyu Terfi İstasyonu” ile ilgili 24.11.2021 tarihinde yapılan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili olarak açıklamamızdır.

Stadyum Yağmur Suyu Terfi İstasyonu sadece yağmur suyu kanallarındaki suyun biriktirilip alıcı ortama deşarjını sağlamaktadır. Bu istasyonda biriken sular kirletici unsurlar içermemekte, atıksu niteliği taşımamakta ve alıcı ortama deşarjı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ayrıca teknik personelimiz tarafından haberin çıktığı andan itibaren çok kısa süre içerisinde Stadyum Yağmur Suyu Terfi İstasyonu’ndan su numunesi alınıp analizi yapılmıştır. Yapılan su analizleri İskenderun Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi’ne giren atıksu numuneleri ile karşılaştırıldığında sonuçlar gibi aşağıdaki gibi çıkmıştır.

Analizler: İskenderun AAT Giriş Değerleri (mg/l) Numune Sonuçları (mg/l)
AKM (Askıda Katı Madde)            133                        25
KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı)    450                        92
TP(Toplam Fosfor)                       4,69                     0,25
Bu değerlerden anlaşılacağı üzerine deşarj edilen su, atık su muhtevasına sahip değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


Copyright © 2021 HATSU Genel Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır.